Meldcode kindermishandeling

Eind 2010 zullen alle beroepskrachten in Nederland werken met een meldcode kindermishandeling. De NVSHV heeft er altijd voor gepleit deze meldcode te laten gelden voor iedereen die werkt binnen de acute zorg.  De code beschrijft hoe beroepskrachten dienen te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Er staan aanwijzingen in voor de stappen die een arts … Lees verder “Meldcode kindermishandeling”