Congrescommissie

Leden congrescommissie:

Wim Goudswaard

Voorzitter

afdelingshoofd Zorg IC/SEH

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes

w.goudswaard@adrz.nl