Lid worden

Bent u al lid?

Als u al lid bent kunt u hier nog steeds registeren voor de website. Vink dan wel de optie aan "Ik ben al lid".

Persoonlijke gegevens

Werk

Overig

Het lidmaatschap of de inschrijving voor het kwaliteitsregister bedraagt € 72.50 per jaar. Na aanmelding ontvangt u voor het eerste jaar of gedeelte van een jaar een factuur met het verschuldigde bedrag. Hierbij machtig ik de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, Bankrekening NL86INGB0000045905, om éénmaal per jaar de verschuldigde contributie af te schrijven van mijn bank/girorekening.

Opzeggen kan alleen schriftelijk en uiterlijk tot twee maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.