NVSHV start onderzoek naar haalbaarheid eigen kwaliteitsregister

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart jl. is besloten het jaar 2011 verder te benutten voor onderzoek naar een kwaliteitsregister voor de verpleegkundigen werkzaam in de acute zorg. In 2012 zou het kwaliteitsregister ingevoerd moeten worden. Waarom deze stap?

Transparantie en inzage in kwaliteit van zorg en kwaliteit van beroepsuitoefening worden in toenemende mate belangrijk. Zorginstellingen als ook patiënten/consumenten willen weten welke kwaliteit van zorg door professionals geleverd wordt. Beroepsbeoefenaren hebben daarnaast de behoefte kenbaar te maken welke beroepskwalificaties en daarbij behorende competenties zij bezitten. Een kwaliteitsregister biedt hiermee voor alle partijen de zo gewenste transparantie en inzage.

Voldoet het bestaande kwaliteitsregister V&VN niet?

Nadrukkelijk heeft de Algemene Ledenvergadering NVSHV besloten zich niet aan te sluiten bij de koepel van verpleegkundigen en verzorgenden, de V&VN. Aan deze keuze liggen diverse beweegredenen ten grondslag. Een van de redenen is dat ook het kwaliteitsregister van de V&VN een vooral kwantitatief register is, niet is vastgelegd over welke kwaliteiten een beroepsbeoefenaar dient te voldoen. Daarnaast is het kwaliteitsregister van de V&VN niet specifiek voor bepaalde doelgroepen, zoals de verpleegkundigen werkzaam in de acute zorg. Twee belangrijke redenen waarom de NVSHV van mening is om te streven naar een eigen kwaliteitsregister.

Is de NVSHV uniek in haar streven naar een eigen kwaliteitsregister?

Beslist niet! Naast de NVSHV hebben ook nadere beroepsgroepen, bijvoorbeeld de beroepsgroep van diabetesverpleegkundigen (EADV) en de beroepsgroep van hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV) een goed functionerend eigen kwaliteitsregister.

Hoe verloopt de uitwerking?

In opdracht van het bestuur van de NVSHV werkt de Onderwijsraad NVSHV aan een businesscase kwaliteitsregister. In deze businesscase wordt uitwerking gegeven aan de deelaspecten van het kwaliteitsregister. Hierbij moet gedacht worden aan: criteria voor (her)registratie – procedure van (her)registratie – ICT-infrastructuur – bewijslast – financiële aspecten.

Via de website van de NVSHV wordt u als bezoeker van deze site op de hoogte gehouden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.