Kwaliteitscriteria en procedure

Onderstaand document is een onderdeel van het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV Kwaliteitscriteria) en beschrijft de inhoudelijke kwaliteitscriteria en de procedure op grond waarvan accreditatie kan worden verleend.

Op 01.11.2013 is het NVSHV Kwaliteitsregister in werking getreden. Het NVSHV Kwaliteitsregister beoogt de verdere professionalisering van de beroepsgroep te bevorderen door de werkervaring en scholing van de SEH-verpleegkundige te waarderen in een register.

Lees hier verder