Eindtermen opleiding SEH-verpleegkundige

Binnen ons vak is in de afgelopen jaren veel veranderd, ontwikkelingen die (in)direct van invloed zijn op de beroepsuitoefening. In bijgevoegd document zijn het aangepaste deskundigheidsgebied en nieuwe eindtermen van de opleiding tot SEH-verpleegkundige te vinden.

Het stuk is in concept klaar. Iedereen krijgt tot de algemene ledenvergadering de mogelijkheid om via de site op het document te reageren, in de vergadering van april zullen de definitieve eindtermen worden vastgesteld.

Lees hier verder

 

Aanvraagformulier Zorginstellingen (her)erkenningsaanvraag Opleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige