Management congres 2022

SEH Managementcongres 7 Oktober

De gehele acute zorg staat op een spannend keerpunt. Er komen grote uitdagingen op ons af zoals concentratie van zorg, eventueel sluiten van SEH’s, de inrichting van regionale zorgcoördinatiecentra en schaarste van professionals.

Het lijkt evident dat we ook als Spoedeisende Hulpen voor grote uitdagingen staan. Het besef is groeiende, maar is het ook breed gedragen? En gaat het ons wel lukken om te veranderen en de uitdagingen aan te gaan? Wie zou het voortouw moeten nemen? Voor wie biedt dit kansen? Is er voldoende capaciteit? Welke rol hebben we als SEH?

Om jullie te inspireren komen tijdens dit symposium een aantal sprekers aan bod vanuit verschillende perspectieven met een duidelijke visie op dit onderwerp. Denk daarbij aan zorgverzekeraar, VWS, bestuurders, beroepsverenigingen en Zorginstituut Nederland.

De actuele informatie wordt geplaatst op onze website:

Management congres 2022 – NVSHV

We willen je verzoeken om deze uitnodiging verder te verspreiden binnen de organisatie. Het congres vindt plaats op 7 oktober in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Aanmelden kan via info@nvshv.nl

Tanja van Roosmalen,

voorzitter NVSHV

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 Oktober 2022 is een SEH management congres in Nieuwegein.

Programma NVSHV managementdag 2022 V8

 

 

Je kan je aanmelden voor het congres door per mail een reactie te sturen naar info@nvshv.nl. Vermeld hierbij je naam en functie. De kosten om deel te nemen bedragen €50,-.