NVSHV kwaliteitsregister

Nieuws:

1 feb 2020: Kwaliteitsregister voor leden van de NVSHV beschikbaar

 

Ieder ingeschreven lid kan inloggen op zijn/ haar kwaliteitsregister. Om zo naar de accreditatiepunten te gaan en eventueel bij te schrijven.

 

Op 1 november 2013 is het Kwaliteitsregister van de NVSHV in werking getreden. Het bestuur van de NVSHV denkt dat spoedeisende hulp verpleegkundigen trots zijn op hun vak en dat willen vastleggen, registreren en uitdragen. Door je te registreren toon je aan, dat je continu investeert in het bijhouden van kennis op het gebied van spoedeisende hulp verpleegkunde en dat je op de hoogte bent van nieuwe inzichten, methodieken, richtlijnen, enzovoort.

Waarom een register voor spoedeisende hulp verpleegkundigen?

In het register worden accreditatiepunten vastgelegd van bij- en nascholingen, die specifiek gericht zijn op het vak van spoedeisende hulp verpleegkundige. Opname in dit register is in de eerste plaats een erkenning van het feit dat je professionele kennis ‘up to date’ is. Met registratie legitimeer je jouw professionele vaardigheid naar derden.

De minister vindt dat de werkgevers en de beroepsverenigingen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitseisen die gesteld worden aan verpleegkundigen. Als beroepsvereniging voor spoedeisende hulp verpleegkundigen nemen wij onze verantwoordelijkheid en maken we die zichtbaar met de oprichting van dit kwaliteitsregister. De NVSHV is de enige beroepsvereniging die kan beoordelen of een spoedeisende hulp verpleegkundige voldoet aan de gestelde eisen.

Voorwaarden voor registratie

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet een spoedeisende hulp verpleegkundige voldoen aan de volgen eisen:

  • geregistreerd zijn in het BIG-register als verpleegkundige;
  • minimaal 416 uur per jaar werkzaam zijn binnen het veld van de acute zorg.

Accreditatie voor bij- en nascholing

Om de kwaliteit van bij- en nascholingen te garanderen, heeft de NVSHV een accreditatiesysteem ontwikkeld. Dit accreditatiesysteem beschrijft de kwaliteits- criteria en de procedure op grond waarvan accreditatie kan worden verleend. Het aantal accreditatiepunten wordt bepaald aan de hand van studiebelastingsuren.

Dossier online

Opleiders kunnen via de website van de NVSHV online accreditatie aanvragen en geaccrediteerde activiteiten worden in een overzicht bijgehouden.

Wanneer geregistreerde verpleegkundigen een cursus of scholing volgen, zal het systeem dit automatisch verwerken en toevoegen in het overzicht.

Geregistreerden kunnen hun dossier bereiken via de website van de NVSHV, onder het kopje kwaliteitsregister.

Wat kost het?

Voor NVSHV-leden zijn aan de registratie geen kosten verbonden. Niet-leden betalen 72,50 euro per jaar. Dit bedrag is gelijk aan de jaarlijkse contributie van de NVSHV. Voor niet-leden alle reden dus om lid te worden van de NVSHV. Lidmaatschap van de NVSHV geeft ook recht op het magazine Venticare en korting op het landelijk congres.

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. Je kunt ons secretariaat altijd mailen (info@nvshv.nl) of een bezoek brengen aan onze website (www.nvshv.nl).