Video’s congres

Opening congres 2013 door Dhr. Frans de Voeght MHA, voorzitter NVSHV en Ria Boel

Lancering van het kwaliteitsregister door Rianne Jansen.

 

Kind en brandwonden
Dhr dr. Martin Baartmans, kinderarts, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Het aantal kinderen opgenomen met brandwonden in een brandwondencentrum is relatief groot en
neemt ieder jaar nog steeds toe. Tijdens deze lezing zullen een aantal aspecten van brandwondenzorg
voor kinderen worden belicht, zoals de wondbehandeling en pijnbehandeling voor het kind met
een verbanding door hete vloeistoffen, Laser Doppler Imaging en richtlijnen voor de opvang en
doorverwijzing van kinderen met brandwonden.
Vanuit het algemene ziekenhuis, waar de eerste opvang plaatsvindt, worden kinderen steeds vaker
doorverwezen naar een brandwondencentrum. Een positieve ontwikkeling, want zo krijgen de
brandwondenpatiëntjes de specialistische zorg die ze verdienen. Onderzoek toont echter aan dat de
manier van doorverwijzen beter kan. Wat weer direct gevolgen heeft voor die cruciale eerste uren.
Zo is bijvoorbeeld de inschatting van het Totaal Verbrand Lichaamsoppervlak (voor hoeveel procent
is iemand verbrand?) nogal eens onjuist. Ook komt 20% van de kinderen zonder pijnmedicatie in het
brandwondencentrum aan.