Visie Acute Zorg

Visie Acute Zorg

Als definitie van acute zorg hanteert de NVSHV: iedere door de burger gestelde hulpvraag, ongeacht of deze hulpvraag bewezen acuut is of niet (patiëntenperspectief centraal). Daarnaast hanteert de NVSHV het principe dat acute zorg altijd beschikbaar dient te zijn (7 x 24 uur), acute zorg snel bereikbaar moet zijn (binnen wettelijke/veld vastgestelde normtijden), in acute zorg slechts zeer ten dele marktwerking kan worden toegestaan en het niet – planbare karakter van acute zorg een structurele overcapaciteit verlangt voor het opvangen van pieken.

Naast deze principes en uitgangspunten is de NVSHV van mening dat de acute zorgketen moet worden ingericht vanuit functionaliteit(en) en niet vanuit huidige structuren en domeinen.

Modelmatig ziet dit er dan als volgt uit:

visie acute zorg

Als startpunt van een functionele inrichting van de acute zorgketen dient de burger eenvoudig toegang te hebben tot gezondheidsinformatie en -advies. Het ontwikkelen en invoeren van een health-port-systeem, als plaats waar de burger deze informatie kan inwinnen, kan hierbij in een belangrijke behoefte voorzien. Wanneer de burger zijn gezondheidsvraagstuk hiermee niet ‘opgelost’ ziet, zal hij zich wenden tot het hulpverleningssysteem in de acute zorg.

Ongeacht waar de burger zich vervolgens meldt met zijn acute zorgvraag, steeds zal dit via een eenduidig systeem van triage moeten leiden tot een juiste urgentiebepaling, gevolgd door een verwijzing en/of een zelfzorgadvies.