Veelgestelde vragen

Wie kunnen er lid worden van de NVSHV?

De NVSHV is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van spoedeisende hulp verpleegkundigen. Iedereen die werkzaam is binnen de acute zorg keten kan lid worden van de NVSHV.

Waarom zou ik lid worden?

De Spoedeisende Hulp staat meer dan vroeger in de schijnwerpers. Er worden hoge eisen gesteld aan het vak, aan de acute zorg keten en aan de mensen die er werken.

De NVSHV stimuleert samenwerking en overleg met collega’s binnen de keten, en verdedigt standpunten vanuit de professionaliteit van het vak en het belang van de verpleegkundigen en artsen. De NVSHV zit aan tafel bij de overheid, zorgverzekeraars en de inspectie.

Hoe meer mensen lid zijn van de NVSHV hoe beter de NVSHV zijn werk kan doen. De mening van elke verpleegkundige in de acute zorg telt. Het is dus voor de professionaliteit van het vak en voor jezelf belangrijk lid te worden.

Wat doet NVSHV voor mij?

Als je lid bent van de NVSHV blijf je geïnformeerd en betrokken.

Leden van de NVSHV ontvangen actualiteiten over ons boeiende vak via de nieuwsbrief, toegang tot de interactieve website met vakinhoudelijke info, het vaktijdschrift Triage, boordevol kennis over de Acute Zorg en korting op toegang van congressen.

Ik wil graag een actieve rol spelen in mijn eigen regio of in een werkgroep. Met wie kan ik contact opnemen?

De NVSHV is een beroepsvereniging vóór en dóór professionals in de Acute Zorg.

We ontvangen graag je inbreng, reactie en/of en informatie van de werkvloer. Je kunt hiervoor via mail contact opnemen met een bestuurslid of met de voorzitter van het bestuur van je regio. De mailadressen van de regiovoorzitters staan hieronder.

Voorzitters regiobesturen NVSHV

Regio West
Mia Vork
m.vork@rijnland.nl

Regio Zuid
Ina Ploem
i.ploem@jbz.nl

Regio Noord
Wiepkje van der Molen
wiep.molen@planet.nl

Regio Oost
Vacature

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap bedraagt € 72.50 per jaar. Na aanmelding ontvang je voor het eerste jaar of gedeelte van een jaar een factuur met het verschuldigde bedrag. Voor de jaren daarna kun je machtigen.

Ik ben verhuisd. Hoe geef ik dat door?

Je kunt daarvoor het formulier gebruiken dat op de website staat onder Lid worden > Registreren. Als je onderaan het formulier aanvinkt dat je al lid bent is het duidelijk dat je je gegevens wilt wijzigen.

Ik wil mijn e-mailadres wijzigen.

Je kunt daarvoor het formulier gebruiken dat op de website staat onder Lid worden > Registreren. Als je onderaan het formulier aanvinkt dat je al lid bent is het duidelijk dat je je gegevens wilt wijzigen.