Nieuwe huisstijl NVSHV gelanceerd

Voorzitter Frans de Voeght van de NVSHV lanceerde op het NVSHV-congres van 30 maart in De Reehorst in Ede de nieuwe huisstijl van de NVSHV. 

De Voeght lichtte toe dat NVSHV een serieuze gesprekspartner is van overheden en ziekenhuizen en dat ook uit wil stralen. Vandaar dat het bestuur heeft  besloten NVSHV vanaf april te presenteren in een frisse en professionele, nieuwe huisstijl. De deelnemers aan het congres maakten direct kennis met uitingen van de nieuwe huisstijl, zoals een NVSHV-presentatiewand in de hal van de Reehorst en de eerste aflevering van de NVSHV nieuwsbrief. Vanaf april zullen NVSHV-leden die ontvangen via mail. Op het congres ging ook de vernieuwde website van NVSHV de lucht in.

SEH kan efficiënter

Recent onderzoek in het AMC Amsterdam toont aan dat patiënten sneller en efficiënter worden geholpen als verpleegkundigen op de spoedeisende hulp meer verantwoordelijkheid krijgen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat verpleegkundigen meer taken van de arts kunnen overnemen zonder dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Het gaat daarbij om het aanvragen van diagnostische onderzoeken, zoals röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek of een hartfilmpje. De wachttijd op de spoedeisende hulp nam hierdoor bovendien met gemiddeld 14 procent af. In totaal werden ruim zevenhonderd patiënten opgevangen volgens de nieuwe methode.  

Tijdens het onderzoek controleerden artsen achteraf of de verpleegkundige de juiste onderzoeken had aangevraagd. Dat bleek in 93 procent van de gevallen zo te zijn.

Het onderzoek het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam werd uitgevoerd door technisch bedrijfskundige Remco Rosmulder van de Universiteit Twente. Een artikel over zijn onderzoek verschijnt komende maand in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Schot bij SEH Flevoziekenhuis

Een politieagent heeft een waarschuwingsschot gelost bij het Flevoziekenhuis in Almere.

De agenten waren rond 05.00 uur naar de Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis gegaan omdat een man en een vrouw zich daar zouden hebben misdragen. Het tweetal zat op de balie, waarop ze door de agenten naar buiten werden begeleid. De agent loste een waarschuwingsschot toen hij en een collega buiten werden aangevallen. De verdachten zijn aangehouden.

Meldcode kindermishandeling

Eind 2010 zullen alle beroepskrachten in Nederland werken met een meldcode kindermishandeling. De NVSHV heeft er altijd voor gepleit deze meldcode te laten gelden voor iedereen die werkt binnen de acute zorg. 

De code beschrijft hoe beroepskrachten dienen te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Er staan aanwijzingen in voor de stappen die een arts of verpleegkundige kan zetten. Deze kan als eerste zijn zorgen voorleggen aan de ouders. Er staat ook in hoe hij of zij een dossier kan bijhouden en welke gegevens uitgewisseld kunnen en mogen worden. Tenslotte geeft de meldcode richtlijnen voor de contacten met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

De arts werkte al langer met de meldcode. Vanaf eind 2010 is deze er dus ook voor de verpleegkundigen.

Nieuw bestuurslid NVSHV

Ing. Hermien ten Bolscher (52) is toegetreden als bestuurslid van de NVSHV. Zij werkt als leidinggevende van de Acute Zorg in de Isala Klinieken te Zwolle. Tijdens de vele jaren die zij in de hartfunctie heeft gewerkt was zij ook bestuurslid van die beroepsvereniging.  

“De SEH zal meer en meer een acute zorg afdeling worden waar een belangrijk deel van de ketenzorg plaats vindt,” zegt zij. “Ik hoop samen met de andere bestuurleden de belangen te behartigen die noodzakelijk zijn om de komende jaren de juiste keuzes te maken en voldoende financiering voor de zorg te behouden.”