Onderzoek naar verlengde aanwezigheid van medisch specialisten op de SEH

Onderzoek naar de doorlooptijden en patiënttevredenheid.

Het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag heeft als doelstelling om de maximale verblijftijd van patiënten op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) te verkorten naar 2 uur. Hiertoe is eind 2016 een proef gedaan met een verlengde aanwezigheid van medisch specialisten op de SEH. Een cardioloog, neuroloog, internist, chirurg en radioloog waren ingeroosterd op de SEH tussen 17-23 u en tussen 14-18 u in het weekend, náást de al aanwezige SEH-artsen.

Tijdens de pilot heeft NVSHV-lid Christien van der Linden samen met vier collega’s (Roeline de Beaufort, Sven Meylaerts, Crispijn van den Brand en Naomi van der Linden) onderzoek gedaan naar de impact van deze werkwijze op de doorlooptijden en op patiënttevredenheid.

Het artikel “The impact of medical specialist staffing on emergency department patient flow and satisfaction” is nu gepubliceerd door het “European Journal of Emergency Medicine”.

Wil je het hele artikel lezen? Stuur dan een berichtje naar Christien (c.van.der.linden@haaglandenmc.nl).