De visie van de NVSHV over de inzet van Bachelor Medische Hulpverlening op de Spoedeisende Hulp

Het Venticare magazine beschrijft in het artikel over de Bachelor Medische Hulpverlener (BMH) dat de NVSHV gematigd positief is over de inzet van de BMH op de SEH.  Deze reactie kwam naar aanleiding van vragen vanuit het ministerie van VWS aan de NVSHV in het kader van een experimenteel artikel 36a Wet BIG voor deze beroepsgroep. Het bestuur van de NVSHV heeft in maart 2017 deelgenomen aan het gesprek met minister Schippers over dit experimenteel artikel Wet BIG en heeft in dit overleg een positief advies gegeven. In het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 5 april 2017 is aan de BMH de tijdelijke zelfstandige bevoegdheid toegekend voor de periode van 5 jaar.

 

De NVSHV is content met het besluit van VWS en heeft de Nederlandse Beroepsvereniging BMH (NVBMH) gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Voor de NVSHV blijft één belangrijk knelpunt over met betrekking tot de inzet van de BMH op de SEH en dat is het ontbreken van praktische ervaring in het werkveld. Met het bestuur van de NVBMH is afgesproken om een gezamenlijke opzet te maken voor de invulling van een traineeship voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Deze opzet kan als handreiking dienen voor instellingen die een Medisch Hulpverlener in dienst nemen. In dit document zullen het wettelijk kader van de BMH, inrichting van een traineeprogramma en de positie van de BMH op de SEH in aan bod komen. Naar verwachting is dit rapport eind dit jaar beschikbaar.

Artze Prins, voorzitter NVSHV