Managementnetwerkdag NVSHV 2016

Op vrijdag 8 april organiseerde de NVSHV haar jaarlijkse managementnetwerkdag in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Het was de tiende keer dat dit congres werd gehouden.

De congrescommissie, bestaande uit Cora Hoffmann (voorzitter), Paul Comanne en Astrid van Poppel, hadden een gevarieerd en interessant programma samengesteld.

Leonie van der Schans en Marian Schoonhoven trapte de ochtend af met een voordracht over de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH opleiding) waarbij ook Jantien Huizing (student BMA) haar mening gaf over deze opleiding en de mogelijkheden in het werkveld. De meningen van de aanwezigen waren verdeeld over de inzetbaarheid van de afgestudeerde studenten op de SEH.

De NVSHV is van mening dat voor studenten van deze opleiding een positie kan worden gevonden binnen de acute zorg.

Henriette Huizing  ging in haar presentatie nader in op het advies rapport “Landelijke standaard gelijkwaardige criteria TNCC en ENPC”. Het adviesrapport beschrijft de werkwijze van de werkgroep, bestaande uit Ria Boel, Henriëtte Merk en Janneke van Schaijk, de onderbouwing van adviezen en aanbevelingen van een landelijke standaard gelijkwaardige criteria voor de TNCC en ENPC.

Frank Spreekmeester (SEH Radbout) en Betty van de Giessen (MKA RAVU) presenteerde hun ervaringen met het NTS. Vervolgens werd er een onderzoek gepresenteerd naar gemeten zorgzwaarte op de SEH-afdelingen. Dit blijkt in de praktijk complex te zijn en het is moeilijk om een instrument te valideren, daar de SEH afdelingen vele verschillende (logistieke) processen kennen. Managers missen handreikingen om formatie te kunnen bepalen m.b.v. zorgzwaarte. Er is afgesproken dat een commissie zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van een instrument(en) die het mogelijk maakt om objectief de zorgzwaarte te meten.

Sivera Berben sloot het congres af met een inspirerend verhaal over haar opgedane ervaringen tijdens de studiereis in Amerika en de vele mogelijkheden qua innovatie in de (medische) zorg. Sivera had ook een robot meegenomen die in een demonstratie liet zien wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft bewegen, praten en het uitvoeren van opdrachten.

De congrescommissie kijkt terug op en geslaagd congres en dankt Ingrid Methorst en Annette Nyessen van het Meander Medisch Centrum voor de gastvrijheid en ondersteuning.

FullSizeRender3

FullSizeRender2

FullSizeRender4

FullSizeRender