Iets minder patiënten naar de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bijna de helft van de patiënten kwam 3 jaar geleden nog onterecht naar de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij hadden prima bij de huisartsenpost geholpen kunnen worden

De veronderstelling was dat het zou helpen als de huisartsenpost náást de spoedeisende hulp zou zitten.

Dat is sinds juni van dit jaar een feit; de huisartsenpost en de SEH zitten bij elkaar in het JBZ. Ze hebben dezelfde ingang en één aanmeldbalie. Of dat inderdaad geholpen heeft, is nog niet duidelijk aan te geven.

Bij de spoedeisende hulp melden zich nu 90-95 patiënten per dag, tegenover 100-110 een paar jaar geleden. Er is dus wel een afname, maar die is minder groot dan verwacht. Dat heeft onder meer met bezuinigingen in de zorg te maken, denkt manager John de Laat van de SEH. “Mensen zijn daardoor zieker als ze bij ons komen.” Tussen juli en oktober kwamen er 2.000 patiënten méér bij de huisartsenpost. Maar er zijn nu ook meer huisartsen bij aangesloten.

Bron