Nederlandse SEH-verpleegkundige krijgt unieke Amerikaanse vakonderscheiding

Spoedeisendehulpverpleegkundige (SEH) Joop Breuer uit Rijnsburg is de eerste Europeaan die de onderscheiding ’Fellow of the academy of Emergency Nursing’ heeft ontvangen.

“Ik was verrast toen ik het hoorde. Ik voelde me behoorlijk vereerd. Het is in Amerika een van de hoogste onderscheidingen die je in mijn vak kunt krijgen”, zegt Breuer, die werkt op de spoedeisende hulp in het LUMC.

Vakgebied
“Het is voor mij een belangrijke erkenning van al het werk dat ik gedaan heb”, zegt Breuer. Breuer heeft onder meer meegeholpen met het ontwikkelen van Amerikaans lesmateriaal voor cursussen. “En ik heb diverse keren gepubliceerd in Amerika”, zegt Breuer. In Nederland is hij ook actief binnen het vakgebied spoedeisende hulp. Hij is onder andere betrokken bij de richtlijn Triage op de spoedeisende hulp en lid van de opleidingscommissie SEH van het College Zorgopleidingen (CZO). Daarnaast staat hij ingeschreven in het kwaliteitsregister van V&VN. “De reden dat ik in het kwaliteitsregister geregistreerd sta, is dat ik het een systeem vind waarin je goed inzichtelijk kunt maken hoe je ervoor staat wat scholing betreft. ”

Zonnetje
“Het is Nederlanders eigen om de eigen prestaties te bagatelliseren. In Amerika, het land van de onderscheidingen worden mensen vaker in het zonnetje gezet. Ik had niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden, zegt Breuer“. De onderscheiding werd uitgereikt op een gala-avond tijdens het vierdaagse congres van de Amerikaanse beroepsvereniging voor SEH-verpleegkundigen ENA (Emergency Nurses Association) in Orlando. “Al je prestaties worden daarbij genoemd. Ook hingen overal foto’s op het congres. Daardoor werd ik door iedereen gefeliciteerd.” Breuer denkt met een warm gevoel terug aan het moment van de onderscheiding. “Verder verandert de erkenning niets aan mijn leven. Ik heb het leukste werk dat ik me kan bedenken!”

2015.11.12_Joop_Breuer

Bron: VENVN

joopbreuer

Bron onderste foto