Extra geld voor acute zorg in Zeeuws-Vlaanderen

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen krijgt dit jaar en volgend jaar extra geld voor de acute zorg. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het ziekenhuis laten weten. ZorgSaam krijgt voor elk jaar 2,4 miljoen euro.

Kostendekkend
Zonder deze bijdrage lukt het ziekenhuis niet om de spoedeisende hulp en acute verloskunde kostendekkend te houden. Het geld vanuit het Rijk is bedoeld voor dunbevolkte en uitgestrekte regio’s, zoals Zeeuws-Vlaanderen.

Acute zorg
Ook in 2013 en 2014 kreeg het ziekenhuis ook deze zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage acute zorg.

Bron

zorgsaam2015