Frequente bezoekers SEH zijn zeldzaam

Wie komen er heel vaak op de SEH? Dat vroegen Pleuni Rood en haar collega’s van het Erasmus MC zich af. Het blijkt maar een heel klein groepje mensen te zijn.

De onderzoekers keken gedurende 5 jaar wie er vaker dan 4 keer in een jaar met een klacht op hun SEH kwam. Er waren 116.000 bezoeken van 92.500 individuen. Het overgrote deel van de SEH-bezoekers kwam in die 5 jaar maar 1 keer per jaar (83%), 12% kwam 2 maal, 3% kwam 3 keer en slechts 2% kwam meer dan 4 keer. Patiënten die meer dan 10 keer per jaar kwamen zijn een zeldzaamheid, dat waren er maar 12-13 per jaar.

Het percentage frequente bezoekers was al die jaren vrijwel gelijk. Frequente bezoekers zorgden voor circa 8% van het aantal contacten. Bij vrijwel alle frequente bezoekers duurde zo’n zorg-intensieve periode niet langer dan een jaar. Frequente bezoekers waren minder vaak zelfverwijzers dan niet-frequente bezoekers, hadden iets minder vaak een heel hoge urgentie, maar hun bezoek eindigde wel vaker in een opname. Vooral buikpijn, benauwdheid en hart-vaatproblemen waren de reden voor het SEH-bezoek van frequente gebruikers.

(Eur J Emerg Med. 2015; online 18 augustus).

Bron