Grote opkomst themabijeenkomst Signaleren Ouderenmishandeling op de SEH

Op woensdag 9 september jl. organiseerde het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede een Themabijeenkomst over het Signaleren van Ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp.

Dit lectoraat doet op verzoek van en in samenwerking met het veld onderzoek naar een geschikt screeningsinstrument om ouderenmishandeling in de acute zorgketen (spoedeisende zorg en ambulancezorg) te signaleren en naar de meest geschikte vervolgstappen bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Het thema staat in steeds meer ziekenhuizen op de agenda en de opkomst was dan ook indrukwekkend. Ruim 30 verpleegkundigen en maatschappelijk werkers van Drachten tot Den Haag en van Den Helder tot Heerlen bezochten de bijeenkomst.

Dr. Karin Landsbergen, senior onderzoeker en hoofddocent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom. Charlotte Otte, MSc zelf SEH-verpleegkundige en junior-onderzoeker bij het lectoraat presenteerde de opzet en stand van zaken van het onderzoek. Daarna gaf lector Dr. Marian Adriaansen een boeiende lezing onder de titel (h)erkenning van ouderenmishandeling. Yvon van Gastel, forensisch verpleegkundige uit het Amphia Ziekenhuis uit Breda rondde het eerste gedeelte van de avond af met een praktijkvoorbeeld van een screeningsinstrument. Zij besteedde ook aandacht aan activiteiten in het ziekenhuis om dit onderwerp voortdurend onder de aandacht te houden.

Eén van de doelen van deze bijeenkomst was het komen tot een pakket van eisen waaraan een screeningsinstrument op een SEH moet voldoen. Daarom werden de aanwezigen opgesplitst in 3 zogenaamde focusgroepen, waar de deelnemers intensief met elkaar van gedachten konden wisselen. Hierbij passeerden zowel inhoudelijke als organisatorische eisen de revue. Concrete casussen vormden vaak de basis hiervoor.

Het was een inspirerende avond die eigenlijk te kort bleek om alles wat boven tafel kwam voldoende aandacht te geven. Veel mensen hadden aangegeven erbij willen zijn, maar konden net die avond niet komen. Daarom roepen wij iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met dit thema op zich te melden bij het lectoraat, want bij voldoende belangstelling organiseren zij een (vervolg)bijeenkomst. Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar charlotte.minkhorstotten@HAN.nl

2015-09-09 19.43.42

 

IMG_6576

IMG_6577

IMG_6578

IMG_6583

IMG_6585

IMG_6597

IMG_6598

IMG_6579

IMG_6595

IMG_6592