Optimaliseren van intra-klinische transporten van instabiele SEH patiënten

Onderzoek door een SEH verpleegkundige over het transport van een instabiele SEH patient binnen het ziekenhuis

Tijdens het volgen van de opleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige, verbaasde het mij, hoe we op intra-klinisch transport gingen met de instabiele SEH patiënt. Er waren geen eenduidige protocollen, checklisten of juiste materialen aanwezig, om dit transport zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook, bij navraag op andere SEH’s in de omgeving, bleek dat er geen eenduidige handelswijze of afspraken aanwezig waren.
Ik ben zelf tevens werkzaam als intensive care verpleegkundige. Op de IC is er vaak tijd om het uit te voeren intra-klinisch transport voor te bereiden en door te nemen met een collega, arts assistent of intensivist. Dit is protocollair vastgelegd en er dient een checklist doorlopen te worden voor het intra- transport.
Gezien de hectiek van de SEH is het van groot belang, het intra-klinische transport zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Mijn onderzoek heeft zich gericht op de vraag:
Kan het intra-klinisch transport van een SEH patiënt op een gestructureerde en patiëntveilige wijze plaatsvinden, waardoor verbetering van patiëntveiligheid ontstaat?

Het beantwoorden van deze vraag heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, te weten; het opstellen van een protocol, aanschaf van hulpmiddelen en materialen en een checklist.
Inmiddels is de checklist uitgebreid met een time-out procedure en worden de hulpmiddelen en materialen met succes in de praktijk toegepast.

Ik wil met dit onderzoek ook andere SEH’s een handreiking geven en hoop dat men dit, net zoals ons, als een toegevoegde waarde ervaart.

Charissa Stoelwinder
SEH en IC verpleegkundige
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
Stoelwinderc@zgv.nl

Lees hier het onderzoek

De NVSHV moedigt onderzoek door SEH verpleegkundigen aan. Wil jij ook iets publiceren op de site ? Mail dan naar webmaster@nvshv.nl