Nachtelijke sluiting SEH Vlietlandziekenhuis gaat niet door

Zorgverzekeraar had andere plannen

De nachtsluiting van de SEH van het Vlietlandziekenhuis is van de baan. Dit maakt Cor Lamers, de burgemeester die in de Veiligheidsregio gaat over de ambulancezorg, vanmorgen bekend.

Onder druk van de zorgverzekeraars werd gesproken over sluiting van de afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) in de regio. Naar verluidt zouden er in het Rotterdamse nog slechts drie ziekenhuizen ’s nachts open moeten zijn voor eerste hulp. ‘Een rampscenario’ noemt Lamers dat. Zeker omdat er sprake is van te weinig capaciteit op de SEH’s. Lamers constateert dat ambulances uit moeten wijken naar ziekenhuizen in Delft en Gouda.

Hij was gisteren aanwezig bij de formele opening van de Spoedpost in het Sint-Franciscus Gasthuis in Rotterdam, die sinds maart functioneert. Met die post creëert het ziekenhuis in noord een gezamenlijke ingang van spoedeisende hulp en huisartsenpost. Het kopieert daarmee het model dat het Vlietland hanteert: een huisartsenpost naast de SEH en afstemming over de opvang en behandeling van de patiënten die zich melden. Jaarlijks ontvangt de SEH van het Vlietland een kleine dertigduizend patiënten, waarvan een deel wordt doorgestuurd naar de huisartsenpost.

Lamers stelt dat de inspanningen van ieder erop gericht moeten zijn dat in de dagelijkse praktijk ambulances niet door hoeven naar ziekenhuizen verder weg. ,,Een opnamestop betekent dat de meldkamer moet gaan shoppen.’’ Een opnamestop hangt overigens vooral af van de capaciteit op de andere afdelingen van het ziekenhuis, om patiënten waarbij opname nodig is te kunnen plaatsen. De capaciteit op de SEH is flexibeler, omdat door middel van een systeem van triage de meest urgente patiënten als eersten worden behandeld.

Vlietland-Ziekenhuis

Bron : http://www.vlaardingen24.nl/