SEH ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen blijft voorlopig open

Dankzij financiele hulp blijft de SEH open.

De NZa heeft vrijdag 19 juni aan ZorgSaam meegedeeld dat de aanvragen voor de beschikbaarheidsvergoeding voor acute zorg zijn goedgekeurd. In juli zullen zowel de bijdrage voor 2013 als voor 2014 worden uitbetaald. Het bedrag per jaar is ruim 2.4 miljoen euro. Voor 2015 loopt nog een aparte aanvraag. Daarover is nog geen duidelijkheid.

Met deze bijdrage kan ZorgSaam de kosten van de acute zorg (spoedeisende hulp en acute verloskunde) beter dekken. Deze zorg is in de dunbevolkte, uitgestrekte regio, die Zeeuws-Vlaanderen is, zonder deze bijdrage niet kostendekkend aan te bieden. Dat is uiteraard een ongewenste situatie. Daarom steunt de overheid ons om de acute zorg beschikbaar te houden voor de regio.

De beschikbaarheidsbijdrage verlicht de financiële problemen van ZorgSaam en helpt zo mee aan realisatie van het plan ‘ZorgSaam weer gezond’. De financiële problemen zijn hiermee echter niet opgelost. ZorgSaam zal daarom in 2015 en 2016 volop bezig zijn met het uitvoeren van de bezuinigings- en reorganisatieplannen.

Bron: zorgsaam.org

image-1926803