De nieuwste TKM: Jaaroverzicht 2014

Als nieuwjaargroet kan je hier een mini-editie van het online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld lezen.

In dit jaaroverzicht vind je onder meer een infographic van de meer dan 170 kindermishandelingszaken en gerechtelijke uitspraken die in 2014 het nieuws haalden.

Een indrukwekkend overzicht dat duidelijk maakt waarom jouw inzet nog steeds hard nodig is! Ook hebben we de belangrijkste beleidsmaatregelen in kaart gebracht. Ineen column maken we de balans op.