VGZ redt Gemini Ziekenhuis

De spoedzorg en acute verloskunde zijn voorlopig gegarandeerd. Dat laat Coöperatie VGZ vanmiddag weten.

VGZ is verreweg de grootste zorgverzekeraar voor het Gemini Ziekenhuis, ongeveer drie kwart van de inwoners in de kop van Noord-Holland zijn er verzekerd. Het totale bedrag voor de beschikbaarheidsbijdrage is naar rato verdeeld over alle verzekeraars van het ziekenhuis. De ziekenhuiswoordvoerder: ‘We hebben nog steeds het hele bedrag nodig. Nu VGZ ons helpt, hebben wij er het volste vertrouwen in dat de andere zorgverzekeraars volgen.’

Spoedzorg

VGZ biedt een financiële oplossing voor de korte termijn. Het Gemini Ziekenhuis kwam in de problemen omdat de beschikbaarheidsbijdrage die nodig is om de spoedzorg in de lucht te houden door de NZa is geweigerd. Hiertegen is het Gemini Ziekenhuis in beroep gegaan. Zolang deze bezwaarprocedure loopt, is het Gemini verzekerd van de steun van VGZ.

Bron : Zorgvisie