Provincie gaat niet in gesprek met ziekenhuis over sluiting spoedeisende hulp Vlissingen

Het dagelijks provinciebestuur gaat niet in gesprek met het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis over de sluiting van de Spoedeisende Hulp in Vlissingen.(Volgens plan sluit de SEH op 2-1-2015  Lees hier een eerder bericht op de NVSHV site)

Gedeputeerde Staten antwoorden dat op vragen van de SP. Allereerst gaat de provincie niet over het besluit. Bovendien hebben Gedeputeerde Staten er begrip voor.

Al enkele jaren rijden ambulances in spoedgevallen naar het ziekenhuis in Goes, stellen GS vast. Ambulances redden dat binnen de wettelijk vereiste 45 minuten. Het levert tijdverlies op om mensen die zichzelf bij de spoedeisende hulp in Vlissingen melden alsnog naar Goes te brengen, aldus het provinciebestuur.

www.pzr.nl