Kindcheck: kinderen in risicovolle situaties eerder in beeld

Opgroeien met een psychisch zieke of verslaafde ouder.

Bijna 600.000 kinderen in Nederland groeien op met een psychisch zieke of verslaafde ouder. Kinderen van ouders met ernstige psychische of verslavingsproblemen lopen meer risico mishandeld te worden. 

Om deze kinderen in beeld te krijgen is er de Kindcheck, onderdeel van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Kindcheck verplicht hulpverleners ook te denken aan de kinderen ‘achter’ volwassenen.

 

De Kindcheck-aanpak blijkt effectief. Medisch Centrum Haaglanden voerde in 2007 op de Spoedeisende Hulp een voorloper van de Kindcheck in, gericht op specifieke doelgroepen. Met schrikbarend resultaat: meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) namen toe van 1 op 100.000 naar 64 op 100.000. Negentig procent van de meldingen bleek terecht, 75 procent van de betrokken kinderen was nog niet bij het AMK bekend en de meeste ouders waren opgelucht dat ze eindelijk hulp kregen bij de opvoeding.

 

Ernstige schade voorkomen

Inmiddels is de ‘Kindcheck’ landelijk ingevoerd en geldt voor alle professionals. De Kindcheck vraagt van professionals om in contacten met volwassen cliënten ook te denken aan de eventuele kinderen ‘achter’ de volwassen cliënt. Om zo mogelijke ernstige schade te voorkomen die bij kinderen kan ontstaan door de situatie waarin de ouder of opvoeder zich bevindt.

 

Leermaterialen voor uitvoeren volwaardige Kindcheck

Augeo heeft in opdracht van het ministerie van VWS diverse (leer)materialen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het uitvoeren van een volwaardige Kindcheck. Naast twee cursussen, twee handleidingen en een naslagwerk is er ook een speciale editie van het online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld verschenen. De materialen heeft Augeo ontwikkeld in samenwerking met het Medisch Centrum Haaglanden, AMK-Haaglanden en het Nederlands Jeugdinstituut. Alle Kindcheck-materialen zijn beschikbaar via www.kindcheck.nl.