Nieuws van de Nederlandse Triage Standaard

Nieuwe versie NTS

Versie 6.1.1. komt beschikbaar voor alle gebruikers, inclusief de lijst van inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de vorige versie en de nieuwe ABCD triage. 

NTS heeft twee maanden geleden de nieuwe versie vrijgegeven. Er is afgesproken met de ICT-leveranciers dat zij binnen drie maanden de nieuwe versie maken en laten testen. Zorgaanbieders kunnen zelf bij de leverancier de opleverdatum opvragen.

Het document Eisen en Wensen is gewijzigd. Belangrijkste aanpassing is de wijziging voor de fysieke triage.

Een volgende update van NTS wordt in november 2014 verwacht.

Valide ABCDE Game

Op 19 maart werd het eerste Internationale Keurmerk voor Valide Games uitgereikt aan abcdeSIM.

Deze e-learning en serious game over spoedeisende zorg is speciaal ontwikkeld voor huisartsen, SEH-artsen en verpleegkundigen [bron: www.nhg.org] Zie ook: www.abcdesim.nl

Werkconferentie 2 september 2014

Dinsdagmiddag 2 september wordt er een werkconferentie gehouden over de vervolgactie. NTS heeft eerder commentaarrondes en conferenties georganiseerd om triage en de triagecriteria goed tegen het licht te houden. De Redactieraad vindt het tijd voor een brede discussie over de vervolgacties: wie is de juiste hulpverlener gegeven de uitkomst van de triage?

Via een enquête, gevolgd door de middagconferentie met experts uit meldkamers, SEH en HAP wordt kritisch gekeken naar verbetering van deze acties. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden t.z.t. bekend gemaakt.

Vierde NTS congres 2015

Noteer alvast in de (scholings) agenda: donderdag 9 april 2015: vierde NTS congres. Onderwerpen voor dit congres zijn van harte welkom: secretariaatNTS@de-nts.nl

Impressie NTS congres 2014

Triage leeft! Dat bleek weer eens op het derde NTS congres, dat goed bezocht is met zo’n 400 bezoekers. Een impressie van het congres staat op www.de-nts.nl/nieuws.

Website

NTS bouwt een nieuwe website. De uitkomsten van de enquête over de website, die gehouden is onder eindgebruikers en stakeholders, worden verwerkt in het programma van eisen. Eind 2014 is de nieuwe site in de lucht.

Inlog forum triagisten

Je kunt je aanmelden via secretariaatNTS@de-nts.nl onder vermelding van je voor- en achternaam en het e-mailadres dat je voor het forum wilt gebruiken.

 

Eerstvolgende triagistenbijeenkomst is donderdag 27 november, van 12.30 – 15.00 uur in Hotel Mitland, Utrecht.