Nieuwsbrief Nederlandse Triage Standaard van december is uit

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is dé standaard voor triage in de keten acute zorg.

De nieuwsbrief van december informeert u over recente ontwikkelingen en initiatieven.

Lees hier verder