Aanwezigheid van een psychiatrisch team op de SEH helpt bij het verkorten van de doorlooptijden

In een zojuist gepubliceerd artikel worden de resultaten van het project Haagse Spoed op de SEH van HMC Westeinde bekend gemaakt. 

Dankzij een subsidie van ZonMw werd gedurende 9 maanden lang ervaring opgedaan met een geïntegreerde somatische en psychiatrische SEH in HMC Westeinde. Een psychiatrisch team van de Parnassia Groep was aanwezig op de SEH tijdens de piekuren van de dag.

De resultaten: in de voor- en na interventie studie nam het aantal SEH-bezoeken van patiënten met psychiatrische klachten toe met 36%, terwijl de verblijfsduur op de SEH af nam met 46 minuten per patiënt.

Het artikel is nu online gepubliceerd: https://doi.org/10.1016/j.ienj.2019.02.003

Auteurs: Christien van der Linden, Ferdi Balk, Bastiaan van der Hoeven, Merel van Loon, Frans de Voeght, en Naomi van der Linden