Knelpunten in de zorg aan suïcidale patiënten bij Spoedeisende Hulpafdelingen

In 2015 heeft het personeel van zeven SEH-afdelingen meegewerkt aan een vragenlijstonderzoek van 113 Zelfmoordpreventie.

Door : Saskia Y.M. Merelle, Ina Boerema, M.Christien van der Linden en Renske Gilissen

Door 40 SEH-verpleegkundigen, 33 SEH-artsen en 5 leidinggevenden werden 25 meerkeuzevragen ingevuld over o.a. de behandeling van en omgang met patiënten die op de SEH komen na een suïcidepoging.

Als belangrijkste knelpunten in de zorg wordt genoemd dat personeel op de SEH onvoldoende tijd en vaardigheden heeft om het suïcidegevaar in te schatten en een gesprek te voeren over suïcidale gedachten met de patient. Respondenten vinden de omgeving van de SEH te onrustig of onveilig en de wachttijden tot de komst van de crisisdienst lang. De auteurs pleiten voor gerichte scholing, een rustige ruimte en inzet van specialistische psychiatrische zorg op de SEH-afdelingen.

113 laat weten in het najaar van 2018 enkele pilot workshops ‘omgang met patiënten die na een suïcidepoging op de SEH terechtkomen’ aan te bieden om te kijken of deze voorzien in een behoefte. Ook is 113 recent met een aantal ziekenhuizen om de tafel gegaan om te kijken hoe de ziekenhuisketen rondom patiënten die na een suïcidepoging op de SEH terechtkomen optimaal ingericht kan worden.

Het artikel ‘Knelpunten in SEH-zorg voor suïcidepogers’  is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG): Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2463

Informatie auteurs: 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam: dr. Saskia Y. Merelle, senior onderzoeker, dr. Renske Gilissen, onderzoeksmanager. GGD Zaanstreek-Waterland, Zaandam: drs. Ina Boerema, projectleider suïcidepreventie. Haaglanden Medisch Centrum, Dan Haag: dr. M.Christien van der Linden, SEH-verpleegkundige en klinisch epidemioloog.

Voor meer informatie: s.merelle@113.nl

Hulpvragers kunnen 24 uur per dag, gratis en anoniem contact leggen met 113 Zelfmoordpreventie (via 0900-0113 of www.113.nl). Bij 113 Zelfmoordpreventie werken onbetaalde en betaalde professionals intensief samen. In 2017 voerden deze professionals ruim 50.000 crisisgesprekken met mensen met suïcidale gedachten of hun naasten.

Maar 113 Zelfmoordpreventie doet meer, zij helpt ook anderen te helpen. Zij doet onderzoek, geeft trainingen en werkt actief samen met GGD’en, ggz-instellingen, wijkteams, huisartsen, en andere professionals en ervaringsdeskundigen in de region. De kwartiermakers van 113 Zelfmoordpreventie reizen door het land om suïcidepreventie te promoten, niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs, de sociaal-economische sector en de media.