Succesvolle eerste validatie van druktemeetinstrument NEDOCS op de SEH in Haaglanden Medisch Centrum

Het Amerikaanse meetinstrument NEDOCS, waarmee overmatige drukte op de Spoedeisende Hulpafdeling objectief kan worden gemeten, werkt ook goed in Nederland. Volgens de onderzoekers is het echter wel nodig om de afkapwaarden van het instrument bij te stellen voor middelgrote afdelingen.

Achtergrond

Steeds vaker wordt gesproken van crowding, overmatige drukte, zowel op hoog-volume als op middelgrote Spoedeisende Hulpafdelingen. Door crowding op de Spoedeisende Hulp (SEH) nemen de kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid af en de zorgkosten en wachttijden toe.

Hoewel bijna iedereen inmiddels wel erkent dat crowding een belangrijk internationaal probleem is, is er weinig consensus over hoe crowding het best kan worden gemeten. Er bestaan meerdere meetinstrumenten, maar het gebruik ervan is vaak arbeidsintensief en studies waarin het nut van de verschillende meetinstrumenten wordt onderzocht, geven tegenstrijdige resultaten.

Methode

In deze studie is gekeken naar de bruikbaarheid van een crowding instrument in twee SEH-afdelingen met verschillende profielen: een hoog-volume SEH en een middelgrote SEH in Nederland. Door een aangepaste versie van de NEDOCS te gebruiken, de mNEDOCS, konden de onderzoekers beschikken over real-time volledig geautomatiseerde scores van de mNEDOCS.

Bevindingen

Hoewel de vergelijking tussen de gecategoriseerde crowding-scores resulteerde in lage Kappa-scores, wat wijst op een gebrek aan overeenstemming, was er wel een positieve correlatie tussen de ongecategoriseerde mNEDOCS en scores van drukte door het SEH-personeel.

Conclusies

De mNEDOCS werkt goed, zowel op de hoog-volume SEH als op de middelgrote SEH. Dat biedt de mogelijkheid voor onderzoek naar het effect van interventies om de drukte te verminderen. In de nabije toekomst zal de mNEDOCS kunnen helpen bij een gelijke spreiding van ambulancepatiënten. Het is echter zeer belangrijk om per SEH-afdeling een ​​cutoff level te bepalen waarbij deze specifieke SEH gezien moet worden als crowded, want de standaard categorieën van de NEDOCS blijken niet geschikt te zijn voor alle SEH-afdelingen.

 

Het artikel ‘A different crowd, a different crowding level? The predefined thresholds of crowding scales may not be optimal for all emergency departments’ is gepubliceerd in het International Emergency Nursing in 2018.

Auteurs: M.Christien van der Linden, Merel van Loon, Menno I. Gaakeer, John R. Richards, Robert W. Derlet and Naomi van der Linden.

Voor meer informatie: c.van.der.linden@haaglandenmc.nl

Twitteraccount:   @chris10vdl