De NVSHV vraagt uw medewerking bij onderzoek van het Capaciteitsorgaan in opdracht van het ministerie van VWS

Het is belangrijk dat er voldoende SEH verpleegkundigen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Ook u hebt in de media ongetwijfeld gehoord van (dreigende) tekorten aan bepaalde groepen professionals. Het Capaciteitsorgaan raamt op verzoek van het ministerie van VWS de toekomstige behoefte aan zorgprofessionals waaronder ook onze beroepsgroep.

In dat kader is het van groot belang dat het Capaciteitsorgaan goed in beeld krijgt hoeveel professionals er werkzaam zijn en hoe lang ze in het vak werkzaam blijven. DE NVSHV roept u daarom op om deel te nemen aan het onderzoek naar extern rendement dat onderzoeksbureau KBA Nijmegen in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitvoert.

Als u de laatste jaren (uitgezonderd dit jaar) bent afgestudeerd als SEH verpleegkundige dan hebt u een paar weken geleden al het verzoek gekregen om deel te nemen aan dit onderzoek. De enquête is te vinden op http://www.kbanijmegen.nl/beroepenfzo en kan nog tot 18 december ingevuld worden.

We hopen op uw medewerking! Als u vragen heeft over de enquête kunt u contact opnemen met Alies Zandbergen van het Capaciteitsorgaan via a.zandbergen@capaciteitsorgaan.nl.

Namens het bestuur van de NVSHV

Artze Prins

 

De enquête kan alleen ingevuld worden door professionals die in de jaren 2011 t/m 2016 zijn afgestudeerd. Voor de overige jaren, 2007 t/m 2010 heeft het CZO geen volledige data en van de gegevens van de afgestudeerden in die jaren kunnen we (helaas) dus geen gebruik maken.