RIVM: 10 ziekenhuizen cruciaal voor snelle spoedeisende hulp

Vrijwel alle Nederlanders kunnen in geval van nood binnen 45 minuten op de spoedeisende hulp zijn. Tien ziekenhuizen zijn wat dat betreft onmisbaar.

Dat blijkt uit de ‘Analyse gevoelige ziekenhuizen’ van het RIVM.

De norm van 45 minuten is bedoeld om de spreiding van de acute zorg in Nederland op peil te houden. Momenteel is die spreiding goed: 99,8 procent van de Nederland kan binnen de norm op de spoedeisende hulp zijn. Ziekenhuizen mogen alleen stoppen met deze zorg als de bereikbaarheid er niet door verslechtert. Minister Bruno Bruins van VWS heeft de Analyse gevoelige ziekenhuizen donderdag 9 november aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dag en nacht open

De analyse van het RIVM geeft de situatie weer in april 2017. In die maand waren er in Nederland 94 afdelingen spoedeisende hulp. Hiervan waren 89 dag en nacht open. Dat is één minder dan in 2016 en twee minder dan in 2014.

De analyse maakt ook duidelijk welke ziekenhuizen als ‘gevoelige ziekenhuizen’ worden beschouwd. Dit is het geval als het sluiten van de afdeling spoedeisende hulp betekent dat er minder Nederlanders binnen 45 minuten kunnen worden opgenomen.

Tien gevoelige ziekenhuizen

Uit de analyse van het RIVM blijkt dat er in Nederland tien gevoelige ziekenhuizen zijn. De ziekenhuizen waarvan sluiting het grootste aantal inwoners zou treffen, staan in Terneuzen, Den Helder en Dirksland.

Gezamenlijke ingang

In de analyse van het RIVM is ook gekeken naar de samenwerking tussen de afdelingen spoedeisende hulp en huisartsenposten (HAP). Van de 94 afdelingen spoedeisende hulp hadden in april 2017 er 79 een HAP op het terrein van het ziekenhuis. In 42 gevallen waren de spoedeisende hulp en de HAP volledig geïntegreerd. Dit betekent onder meer dat ze een gezamenlijke ingang hebben en een procedure voor mensen die zelf naar het ziekenhuis komen met minder dringende klachten.

Bovendien onderzocht het RIVM de bereikbaarheid van ziekenhuizen met acute verloskunde. Het gaat hierbij om in totaal 81 ziekenhuizen. Het percentage Nederlanders dat binnen 45 minuten op zo’n afdeling kan zijn, is eveneens 99,8 procent. Het aantal gevoelige ziekenhuizen is in dit geval 12.

Bron: Zorgvisie