2 SEH’s , 6000 km van elkaar gescheiden, verschillen en overeenkomsten in crowding .

Vandaag werd het nieuwste artikel van ons NVSHV-lid Christien van der Linden gepubliceerd in de “International Emergency Nursing”.

Het artikel gaat over een wetenschappelijk onderzoek dat zij uitvoerde samen met Munawar Khursheed, Spoedeisende Hulp (SEH)-arts (Pakistan), Khairunissa Hooda, verpleegkundig SEH-manager (Pakistan), Jessie Pines, SEH-arts (USA) en Naomi van der Linden, gezondheidszorgeconoom (Australie).

Het artikel genaamd “Two emergency departments, 6000 km apart: differences in patient flow and staff perceptions about crowding” speelt zich af op de SEH-afdeling van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde en de SEH-afdeling van het Aga Khan University Hospital (AKUH) in Karachi, Pakistan. In deze twee ziekenhuizen werden verschillen en overeenkomsten in crowding in kaart gebracht.

Eerst werden de patiëntenpopulaties van de twee SEH-afdelingen met elkaar vergeleken. Gegevens zoals aantal bezoeken, wachttijden, doorlooptijden, urgentiecategorieën, opnamepercentages en mortaliteit werden geanalyseerd. Vervolgens werden de kwantitatieve gegevens geverifieerd en aangevuld met een kwalitatieve dataverzameling waarbij face-to-face interviews, documentenreview en observaties gebruikt zijn.

Tijdens de onderzoeksperiode werden in het AKUH 58.839 bezoeken (160/dag) en in het HMC Westeinde 50.802 SEH-bezoeken (140/dag) op de SEH geregistreerd. De doorlooptijd (verblijftijd op de SEH) in AKUH was significant langer dan in het HMC Westeinde (279 minuten gemiddeld per patiënt versus 100 minuten gemiddeld per patiënt). Er waren ook grote verschillen in urgentiecategorieën, opnamepercentages en mortaliteit tussen de twee SEH-afdelingen, waarbij de patiënten in het Pakistaanse ziekenhuis over het algemeen zieker waren dan in het Nederlandse ziekenhuis.

Respondenten van de beide SEH-afdelingen gaven aan dagelijks crowding te ervaren, en noemden dezelfde oorzaken voor de overmatige drukte: een toename van de complexiteit van de patiëntenpopulatie, lange doorlooptijden en een tekort aan beschikbare bedden op de verpleegafdelingen.

Ondanks grote verschillen in omstandigheden op de SEH en in de ziekenhuizen, in de patiëntenkenmerken en in de doorstroom van patiënten werden op beide SEH-afdelingen identieke problemen met de doorstroom en de uitstroom van patiënten ervaren door het personeel.

Interventies om crowding op de SEH te verminderen moeten afgestemd worden op de betreffende SEH en de ziekenhuisorganisatie erom heen. Voor beide SEH-afdelingen is het essentieel om de uitstroom naar verpleegafdelingen van patiënten die opgenomen moeten worden te optimaliseren.

Het artikel is geïndexeerd in PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28659247