Meer alcoholvragen op de SEH

SEH-medewerkers zouden meer vragen moeten stellen over het alcoholgebruik van patiënten. Dat gebeurt nu nog te weinig, terwijl met name jongeren onverantwoord veel drinken.

Dat zegt Karin Kleinwolt van Veiligheid.nl. Op Nederlandse SEH’s  wordt niet standaard geïnformeerd naar het alcoholgebruik van patiënten. “Er is geen landelijk protocol.” Kleinwolt houdt zich onder andere bezig met alcohol en preventie en werkt samen met ziekenhuizen en gemeentes. “Er is een aantal ziekenhuizen met een alcoholpoli waar structureel wordt doorgevraagd en waar samen met ouders de eventuele problematiek wordt besproken.

Maar op de meeste SEH’s is het de roes uitslapen en dan weer naar huis. In opdracht van het ministerie van VWS bekijken we nu wel of ziekenhuizen meer kunnen vragen naar regulier alcoholgebruik.”

Het afgelopen jaar heeft een aantal ziekenhuizen pilots gedraaid, waarin kortdurende interventies toe werden gepast bij patiënten. Het project heeft volgens Kleinwolt wisselend succes en is nog niet landelijk uitgerold. Veelgehoorde reacties zijn ‘onze primaire functie is het behandelen van de patiënt’ en  ‘we moeten al zo veel registreren, dan komt dit er ook nog eens bij’. Kleinwolt: Maar verpleegkundigen op de SEH zien, ruiken en voelen vaak wat er aan de hand is. Het zou zo goed zijn als er meer gebeurt. Al is het maar een doorverwijzing naar de huisarts of verslavingszorg.”

Bron