Uitstel ledenvergadering NVSHV

Het bestuur van de NVSHV heeft ervoor gekozen om de ledenvergadering te houden op 30 november 2017

Leden NVSHV

Betreft: uitstel ledenvergadering NVSHV

Datum: 9 juni 2017

De algemene ledenvergadering welke statutair jaarlijks moet worden gehouden binnen de eerste 6 maanden van het verenigingsjaar, zal in 2017 niet in de genoemde periode plaatsvinden. Het bestuur van de NVSHV heeft ervoor gekozen om de ledenvergadering te houden op 30 november 2017 tijdens het congres van de NVSHV in het Meander Medisch Centrum. De geplande tijd van de vergadering en de notulen worden in het najaar naar u verzonden.

Mocht u bezwaar maken tegen het verplaatsen van de algemene ledenvergadering, dan verneemt het bestuur dit graag van u.

 

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van de NVSHV,