60% van de SEH-verpleegkundigen overweegt ander werk

FNV: Snel in gesprek met werkgevers en politiek om spoedeisende hulp op peil te houden

De werkdruk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen is enorm toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn onder ongeveer 2.800 ziekenhuismedewerkers uit het hele land. Van alle medewerkers op de spoedeisende hulp die meededen aan dit onderzoek, zei bijna 60% te overwegen om de zorgsector achter zich te laten. De werkdruk is hiervoor de voornaamste reden.

‘Dit moeten we echt voorkomen’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Het is voor de spoedeisende hulp al lastig om goed gekwalificeerd personeel aan zich te binden. Dan mag het niet zo zijn dat het huidige personeel ook nog eens vertrekt. Wij, de FNV, willen snel met de zorgwerkgevers en de politiek in gesprek over hoe we de spoedeisende hulp in Nederland op peil gaan houden.’

Over de toename van de werkdruk zegt Merlijn: ‘De zorg voor patiënten is zwaarder geworden. Uit het onderzoek blijkt dat 90% van de medewerkers op de spoedeisende hulp vindt dat er te weinig collega’s zijn om kwalitatieve goede zorg te verlenen. Dit is alarmerend. De zorgzwaarte is onder meer toegenomen doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Bij problemen komen ze daardoor eerder bij de spoedeisende hulp terecht en die problemen zijn vaak ook complexer van aard.’

Te grote invloed verzekeraars

Merlijn zegt verder: ‘De medewerkers geven ook aan dat de invloed van de zorgverzekeraars sterk is toegenomen. Mensen trekken pas later aan de bel bij gezondheidsproblemen. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Patiënten en zorgmedewerkers mogen niet de dupe worden van het beleid van zorgverzekeraars.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn

Bron bericht