Ambulancedienst Groningen en SEH UMCG realiseren koppeling patiëntgegevens

Ambulancezorg Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn erin geslaagd patiëntgegevens vanuit de ambulance digitaal te koppelen aan het ziekenhuisdossier. 

Ambulancezorg Groningen werkt sinds 2014 met een eigen digitaal patiëntendossier. Zodra de meldkamercentralist een ambulance inzet voor een opdracht, start de vorming van het patiëntendossier.
De gegevens zijn via een tablet direct zichtbaar in de ambulance en worden aangevuld door de ambulancebemanning.
De mogelijkheid om deze gegevens eenvoudig digitaal te integreren in de systemen in het ziekenhuis ontbrak echter.

Koppeling

Hiervoor is een koppeling gemaakt, waardoor gegevens vanuit de ambulance rechtstreeks het ziekenhuisdossier ingaan. Dit levert praktische en administratieve voordelen op.
Zo worden gegevens over geboden zorg, ECG’s en foto’s, als deze worden gemaakt, naar de SEH in het UMCG verstuurd en automatisch opgenomen in het ziekenhuisdossier.
Het ambulanceteam hoeft geen uitdraai van de overdracht te maken en het ziekenhuis hoeft geen gegevens handmatig toe te voegen aan het ziekenhuisdossier.

Integreren

Met de door Ambulancezorg Groningen en het UMCG gebouwde koppeling is het mogelijk om vanuit het hele land gegevens die naar de SEH worden verstuurd digitaal en automatisch te integreren in het ziekenhuisdossier.

Bron