Mededeling omtrent contributie NVSHV 2015

Onlangs heeft U een mail of brief ontvangen betreffende de contributie NVSHV over het jaar 2015.

Velen hebben zich afgevraagd waarom geen incasso of waarom deze brief.

 

Sinds 1 januari van dit jaar wordt het ledenbestand beheerd door de penningmeester.

Ed Slangen zal de contributie nu volledig gaan innen, incasso en via factuur.

De incasso-inning gebeurde al via de penningmeester.

Echter in augustus  2014 is het incasso innen veranderd met IBAN en de incasso werd omgezet naar een SEPA europese incasso contract.

Dit loopt echter nog niet zoals wij wensen. De incasso wordt in vele gevallen niet gelezen in het systeem.

Vandaar dat brieven verstuurd zijn om contributie te innen.

De Penningmeester is druk bezig alle banknummers om te zetten in het SEPA contract. Maar dat betekent dat voor dit jaar via mail of brief zal worden verzocht de contributie over te maken.

Onze excuses voor de overlast

 

Ed Slangen