Betaling jaarlijkse contributie NVSHV in februari

Het ontributiegeld van de leden van de NVSHV zal in februari 2015 automatisch van zijn/haar rekening worden geschreven.

Dit bedrag bedraagt € 72.50 zoals was afgesproken in de algemene ledenvergadering in 2014