20% van de slachtoffers op de Spoedeisende Hulp raakte in 2014 gewond door illegaal vuurwerk.

Op 31 december 2013 en 1 januari 2014 zijn er 700 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, aangevuld met gegevens die de NOS en VeiligheidNL verzameld hebben op SEH’s van niet LIS-ziekenhuizen. Alle Nederlandse SEH’s zijn hierdoor
vertegenwoordigd in deze rapportage. Ten opzichte van de jaarwisseling 2012-2013 betekent dit een daling van 3 procent van het aantal SEH-behandelingen. Het aandee ziekenhuisopnamen is met 16 procent vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling 2013-2014 viel één dodelijk slachtoffer, een 51-jarige man die vermoedelijk in de weer was met zwaar (verboden) vuurwerk.
Opvallend is het relatief hoge aantal SEH-behandelingen op 31 december: 42 procent van de vuurwerkslachtoffers bezocht dit jaar de SEH-afdeling al voor de jaarwisseling.
Bijna de helft van de SEH-bezoeken (44%) vond plaats op 1 januari tussen 0:00 u. en 6:00 u. Bijna de helft van de slachtoffers is jonger dan 20 jaar (45%). Tijdens de vorige jaarwisseling was dit slechts 26 procent. Dit lage aandeel jongeren was vorig jaar echter een uitzondering, aangezien het aandeel jongeren onder de twintig de jaarwisselingen daarvoor overeen kwam met dit jaar.

Lees hier het hele rapport van veiligheid.nl