Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld herzien

Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Ook huiselijk geweld tussen volwassenen komt veelvuldig voor.
Als verpleegkundigen en verzorgenden behoren wij tot de beroepskrachten die in onze beroepsuitoefening direct of indirect met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld in aanraking kunnen komen. Lees verder “Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld herzien”