Big Brother op de SEH ?

Na een uitzending van het programma Nieuwsuur op 22 februari jl. is er discussie ontstaan over het filmen van SEH-patiënten met verborgen camera’s. Via 35 camera’s konden de makers van een nieuw reality-programma het reilen en zeilen van de hulp aan patiënten zien en horen.
Patiënten waren zich daar van niet bewust of werden daar pas later van op de hoogte gesteld.
De NVSHV is benieuwd naar jullie mening: Is de privacy van patiënten en het medisch/verpleegkundige beroepsgeheim hier in het geding? Vul de poll in.

Bekijk hieronder de uitzending van Nieuwsuur en een gedeelte van de RTL uitzending

Stichting Nederlandse Triage Standaard opgericht

Vandaag is de Stichting Nederlandse Triage Standaard opgericht.
De Nederlandse TriageStandaard (NTS) is een landelijke, geautoriseerde standaard voor de acute zorgketen.
Het doel is één uniforme taal te gebruiken in de spoedketen waardoor
de patiënt overal het beste wordt geholpen. Vertegenwoordigers van Ambulancezorg Nederland,
de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen en het
Nederlands Huisartsen Genootschap tekenden de akte in het Domus Medica in Utrecht

Lees hier verder

Ruim baan voor honderden extra verpleegkundig specialisten en physician assistants

Er komen vele honderden extra opleidingsplaatsen voor artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Voldoende en gekwalificeerd personeel is nodig om aan de toenemende en veranderende zorgvraag, onder andere veroorzaakt door de vergrijzing, te voldoen. De hbo-master-opleidingen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants worden de komende twee jaar structureel uitgebreid met 300 plaatsen, van 400 naar 700 per jaar. Hiermee wordt invulling gegeven aan het voornemen om tot meer ‘taakherschikking’ over te gaan. Door deze effectievere en efficiëntere inzet van zorgpersoneel wordt niet alleen de kwaliteit van de zorgverlening verhoogd, ook het carrièreperspectief van zorgpersoneel wordt vergroot. Taakherschikking in de zorg is een prioriteit in het kabinetsbeleid.

Nachtelijk werkbezoek minister Edith Schippers

10 februari jl. bracht minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek aan de afdeling Spoedeisende Hulp van MCH Westeinde. Zij wilde het reilen en zeilen op een SEH wel eens meemaken. Ze liet zich door Frans de Voeght, voorzitter van de NVSHV, informeren over de organisatie van de spoedeisende zorg en zag hoe de triage en behandeling van patiënten verliepen.
Voorafgaand aan het werkbezoek aan de afdeling SEH reed de minister een paar uur mee op de ambulance. Rond 23 uur arriveerde ze voor een bezoek van twee uur. Opvallend was haar belangstelling voor de SEH-verpleegkundigen en artsen die op dat moment werkzaam waren. Ook kwamen thema’s als agressie tegen hulpverleners en alcoholmisbruik (bij patiënten) aan de orde.
Tijdens het werkbezoek op de ambulance en de SEH liep een cameraploeg van de IKON mee, die een reportage over de minister maakte. De uitzending is op 18 maart.

Eerste Nederlands Triage Congres

Op donderdag 12 april 2012 wordt het Eerste Nederlands Triage Congres gehouden in het AMC te Amsterdam. Triage is een klein, maar ondenkbaar belangrijk onderdeel van spoedzorg. Wij nodigen u dan ook graag uit bij het Nederlands Triage Congres dat voor de eerste maal plaatsvindt. Het is van niet te onderschatten waarde dat er thans een platform wordt georganiseerd om ervaring en ideeën uit te wisselen. Om elkaar te informeren over nieuwe ontwikkelingen en lokale initiatieven.
Door de snel toenemende impact van triage is dit een bijeenkomst waarop u niet mag ontbreken.

Lees hier verder