Oprichting Europese Vereniging van Spoed Eisende Hulp Verpleegkundigen een feit

Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat tijdens een bijeenkomst op 6 en 7 september 2010 in het Italiaanse Pordenone de European Society of Emergency Nurses (EuSEN) is opgericht. Zestien nationale verpleegkundige organisaties vertegenwoordigen vijftien Europese landen. (België heeft een aparte Vlaams- en Franstalige vereniging.) De volgende organisaties doen mee:

1. The Royal College of Nursing Emergency Care Association of the UK

2. The Maltese Emergency Nursing Association

3. The Swedish Emergency Nursing Association

4. Association Francophone des Infirmier(e)s d’Urgence of Belgium

5. The Irish Republic Emergency Nursing Association

6. The Deutsche Gesellschaft Interdisziplinare Notfallaufnahme of Germany

7. The Associazione Infermieri Specializzati in Area Critica ed Emergenz of Italy

8. The Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

9. The Cyprus Nurses Association Branch of Emergency and Intensive Care

10. The Nurses Association of Emergency Medicine of Slovenia

11. The Sociedad Espanola de enfermeria de urgencias y emergencias of Spain

12. The emergency and critical care nursing association of Greece

13. Vlaamse Vereniging verpleegkundigen Spoedgevallenzorg of Belgium

14. The Emergency Nursing Association of Poland

15. The Emergency Nursing Association of Croatia

16. Schweizerische Interessengemeinschaft Notfallplege Communaute D’interets soins d’urgence Suisse of Switzerland.

De nieuwe organisatie vertegenwoordigt ongeveer 28.000 spoedeisende hulp verpleegkundigen in Europa.

EuSEN heeft de volgende doelstellingen:

– Promoten van de spoedeisende hulp verpleegkunde als een specialistisch beroep in de lidstaten waar dit nog niet het geval is

– Versterken van de nationale organisaties om zoveel mogelijk spoedeisende hulp verpleegkundigen in Europa te kunnen vertegenwoordigen

– Bevorderen van communicatie en samenwerking tussen Europese spoedeisende hulp verpleegkundigen

– Vertegenwoordigen van Europese verpleegkundigen en spoedeisende hulp verpleegkunde in Europa

– Organiseren van conferenties en congressen en ondersteunen van educatie en onderzoek voor en door spoedeisende hulp verpleegkundigen.

De EuSEN is de eerste internationale organisatie voor spoedeisende hulp verpleegkundigen in Europa en is geïnteresseerd in samenwerking met andere spoedeisende hulp organisaties, zoals:

– The Emergency Nurses Association of North America

– The Australian Colege of Emergency Nursing

– The World Association of Emergency Nurses

– Association des infirmieres infirmiers d’urgence du Quebec

– The Ibero-American Association of Emergency Nurses

– The national Emergency Nursing Association of Canada

– The Mexican Association of Emergency Nursing

– The College of Emergency Nursing of Australia

– The Europian Society of Emergency Medicine

– The Emergency Nurses Society of South African

– The College of Emergency Nursing of New Zealand

– The Japanese Association of Emergency Nursing

En andere hier niet genoemde organisaties.

 

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief van EuSEN die op 26 oktober 2010 verscheen.

 

 

Van de bestuurstafel: TROTS

In September ben ik met een aantal collega’s uit Nederland naar het congres van onze Amerikaanse zusterorganisatie (ENA. Emergency Nurses Organisation) geweest. De ENA bestaat in 2010, 40 jaar en hoopt dit jaar haar 40.000ste lid te mogen begroeten. Het congres werd gehouden in San Antonio, Texas, begon op woensdag en eindigde op zaterdagmiddag. Alle medische en verpleegkundige items waren van een kwalitatief hoogwaardig niveau. Ook algemene presentaties: een voetbalspeler uit de hoogste divisie kwam bijvoorbeeld vertellen over ‘fearless leadership’. Een geregisseerd congres: diverse filmpjes over het beroep van SEH-verpleegkundige waarbij de deelnemers bijna tranen in de ogen gekregen. De Amerikaanse collega’s zijn trots op hun beroep en dragen dit ook uit. Natuurlijk heb ik weinig zelfreflexie gezien; een aantal verhalen over agressie en beveiliging, maar geen woord over wachttijden en problematiek van onverzekerden. In Nederland heerst de opvatting ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Maar … konden wij maar iets van die trots overnemen. Ik sta nog vaak met mijn ‘voeten in de modder’ en nog steeds vind ik ons vak het mooiste van de wereld! Laten wij met z’n allen wat meer van die trots uitdragen en minder de nadruk leggen op de zaken die niet goed gaan. Het NVSHV-congres van 2011 staat in het teken van ‘huidige kansen en toekomstige mogelijkheden’ en wil de weg vrijmaken voor meer positiviteit op de werkvloer. Geef gehoor aan de ‘call for abstracts’ elders op de site. Overigens op dit congres NVSHV-lid Christien van der Linden met een posterpresentatie; haar onderzoek over de ‘Low Care Unit’ is verschenen in het Amerikaanse Journal of Emergency Nursing (Juli 2010). In de volgende Triage meer over het ENA-congres.

Helaas heeft het bestuur alweer afscheid moeten nemen van Hermien ten Bolscher; zij is niet meer werkzaam op de SEH. Wél ben ik verheugd jullie te kunnen melden dat twee SEH-verpleegkundigen als aspirant-leden aan het bestuur zijn toegevoegd: Arieke Knook (Breda) en Sandra Willemsen (Sneek). Een lang gekoesterde wens van mij, meer evenwicht in het bestuur tussen management en werkvloer, is daarmee in vervulling gegaan.

Tenslotte: Elders op de site staat een oproep voor foto’s en filmpjes van jullie eigen afdelingen. Jullie mogen op de website (gratis) reclame maken voor je eigen werkplek. (Voor werving op de site moet nog wel betaald worden.) Laat heel Nederland zien waar de jullie goed in zijn.

Een trotse voorzitter,

Frans de Voeght MHA

Meer geweld tegen verpleegkundigen

Verpleegkundigen krijgen steeds vaker te maken met fysiek of verbaal geweld. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond heeft gehouden onder 406 verpleegkundigen, waarvan de resultaten op 20 oktober bekend werden.

Ruim de helft van de respondenten heeft in de eerste zes maanden van dit jaar met agressie te maken gehad, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste verpleegkundigen melden het incident aan hun werkgever, maar bijna 29 procent van de incidenten wordt niet gemeld. Aangifte bij de politie wordt zelden gedaan, aldus de bond.

Zeker 8 procent van de ondervraagden zegt te stoppen met het werk als gevolg van geweld.

Agressie op de SEH

In 2010 hebben zich op vier SEH-afdelingen incidenten voorgedaan en is het personeel agressief benaderd. De landelijke en regionale pers besteden veel aandacht aan de incidenten. Ook op de Spoedeisende Hulp worden niet alle incidenten gemeld.

Standpunt NVSHV

De NVSHV vindt dat artsen en verpleegkundigen na een bedreiging aangifte moeten kunnen doen onder de naam van hun werkgever. “Bij een aangifte staat nu de volledige naam van de aangever vermeld. Daders kunnen er zo vrij makkelijk achter komen waar de aangever woont, met alle mogelijke gevolgen van dien”, zegt NVSHV-voorzitter Frans de Voeght. “Het is daarom beter om de aangifte te doen onder de naam van de werkgever.”

Bang

Frans de Voeght kan zich voorstellen dat medisch en verpleegkundig personeel bang is om aangifte te doen onder de eigen naam, maar vindt aangifte wel nodig. “Op de SEH is het personeel veel gewend. Van een scheldkanonnade kijkt niemand meer op, maar een doodsbedreiging gaat over elke grens.” Een opmerking als: “Ik wacht je op” gaat de NVSHV dan ook veel te ver.

Deel kennis en ervaringen via de website !

Presenteer jullie eigen afdeling op de NVSHV-website. Dit kan je doen via een filmpje waarin je jouw SEH afdeling promoot. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Heb je een onderwerp voor de kennisbank, bijvoorbeeld een cursus over gipstechnieken of een goed protocol ? Deel deze kennis met je collega’s. Wil je iets op de site plaatsen neem dan contact met op de webmaster; er kan dan besproken worden hoe de bestanden worden geplaatst.

 

Mijn email adres is : webmaster@nvshv.nl , voor als je vragen hebt of voor het versturen van bestanden.

Hans