Wij zorgen voor u, zorgt u ook voor ons?

De kwaliteit van de acute zorg op de SEH dreigt in gevaar te komen. Het is vijf voor twaalf waarschuwt de NVSHV.

Waarbij in de eerste golf van de Covid pandemie de gewone zorg bijna volledig stil kwam te liggen proberen de ziekenhuizen nu een deel van de planbare zorg wel door te laten gaan. Op de spoedeisende hulp (SEH) neemt de druk enorm toe. Er is een dubbele patiëntenstroom met patiënten die wel en niet Covid verdacht zijn. De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen maakt zich zorgen over onvoldoende beschikbaar gekwalificeerd personeel op de SEH en/of kwaliteit van de acute zorg wel op pijl kan blijven. Alle aandacht is nu gespitst op de IC en de kliniek, terwijl de kwaliteit van de acute zorg op de SEH in gevaar dreigt te komen. Het is vijf voor twaalf waarschuwt de NVSHV.

Het afschalen van reguliere zorg vindt plaats om de zorg voor de Covid-patiënten aan te kunnen op de verpleegafdeling en op de IC. Dat leidt soms tot schrijdende maatregelen zoals in de Randstad. De deuren van SEH’s zijn tijdelijk dicht gegaan voor Covid (verdachte) patiënten, simpelweg omdat er geen bedden meer vrij zijn in de kliniek. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en is verre van wenselijk.

De NVSHV ziet dat de SEH-verpleegkundigen lichamelijk en mentaal nog niet hersteld zijn van eerste golf. Er is nog steeds ziekteverzuim vanuit de eerste golf. Daar komt nu bovenop dat SEH-verpleegkundigen vaker getest worden en tijdelijk niet kunnen werken totdat de test bekend is. Dit Covid gerelateerde ziekteverzuim stapelt zich op bij de reeds bestaande tekorten aan SEH-verpleegkundigen. De NVSHV waarschuwt dat bij keuzes voor op- en afschaling van de zorg ook de SEH-verpleegkundigen betrokken dienen te worden.

De waardering voor het zorgpersoneel is verminderd en de naleving van de coronaregels in de maatschappij is ver te zoeken. Buiten het ziekenhuis is het verantwoordelijkheidsbesef in (een deel van) de samenleving een heel stuk minder als bij de eerste golf. Ieder leeft in zijn een eigen bubbel  en mensen stellen het eigen belang voor op de coronamaatregelen. Het merendeel van de bevolking lijkt corona moe te zijn en de waardering voor de kanjers in de zorg is weggezakt. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de SEH-verpleegkundige groter dan in de eerste golf.

Op het publiek doet de NVSHV het beroep om de coronamaatregelen in acht te nemen. Wij zorgen goed voor u, zorgt u goed voor ons? Alleen samen kunnen we het virus eronder krijgen.

De vraag is dan ook hoe gaan we de komende periode deze uitdaging aan met een veilig werkklimaat en een verantwoorde patiëntenzorg. De NVSHV staat voor de SEH-verpleegkundigen, die gewend zijn om te schakelen, flexibel kunnen anticiperen op de zorg voor ernstig zieke patiënten, die om kunnen gaan met hoge werkdruk (fysiek en mentaal) en die kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Om deze flexibiliteit bij het personeel te behouden is het belangrijk dat SEH-verpleegkundigen betrokken worden bij besluiten over op- en afschaling in het eigen ziekenhuis, en de NVSHV bij landelijke besluiten via het landelijk netwerk  acute zorg.

Contact NVSHV: info@nvshv.nl