Incasso contributie NVSHV

Komende weken inning van de contributie via incasso, mail of brief. Beste leden,

Komende weken zal de inning van de contributie aan de NVSHV plaatsvinden. Dit zal plaatsvinden via een incasso,mail of schriftelijk.

Kies voor een automatische incasso mocht je de betaling mislopen. Heb je nog geen automatische incasso geregeld dan kan je daarvoor contact opnemen met de administratie van de NVSHV :

Drs Ed.Slangen

Penningmeester NVSHV

Tel 0031620533320

Email:  e.slangen@nvshv.nl