‘Groot tekort aan medische opvang in Nederland bij calamiteiten in de orde van grootte zoals in Parijs ?’

Zijn Nederlandse ziekenhuizen voorbereid op aanslagen zoals het afgelopen weekend in Parijs?

Nee. “Maar dat is juist goed”, stelt Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid.

Helsloot erkent dat er een groot tekort is aan medische opvang bij calamiteiten in de orde van grootte zoals in Parijs. “Maar dat is juist heel goed. Stel dat we ons zouden voorbereiden op rampen, dan moeten we bijvoorbeeld altijd een bepaald aantal lege bedden hebben. Dat kost handenvol geld.”

Burgerhulp
Er is ook onvoldoende capaciteit om mensen naar een ziekenhuis te brengen. In dat geval zijn we afhankelijk van de bereidheid van mensen. “En gelukkig helpen mensen elkaar ook altijd bij grote rampen.” Dat hebben we volgens Helsloot in het verleden vaak genoeg gezien. “Zoals bij de vuurwerkramp in Enschede: 990 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht door burgers. Slechts 10 zijn met een ambulance vervoerd.”

De overheid moet volgens Helsloot ook niet roepen dat Nederland over genoeg capaciteit beschikt voor een grote ramp of aanslag. “Dat hebben we niet. De overheid moet burgers juist vragen elkaar te helpen, zodat iedereen ook weet dat hulp van burgers noodzaak is.”

EHBO-certificaat
Daarbij pleit Helsloot er ook voor dat iedereen een EHBO-certificaat haalt. “Dat zou heel goed zijn. We zijn immers afhankelijk van jouw hulp. Mensen weten inmiddels door films wel dat ze gewonden niet aan hun benen moeten wegtrekken”, stelt hij. Maar meer kennis kan dus geen kwaad.

Bron