,,Huisartsenpost hoort in ziekenhuis thuis,liefst naast de SEH’’ Politieke bemoeienis in Roermond

De huisartsenpost hoort in het ziekenhuis thuis. Binnenkort is Roermond de enige plaats in Limburg, waar die HAP niet wil meewerken aan huisvesting binnen de ziekenhuismuren.

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Roermond wil dat de voor zorg verantwoordelijke wethouder gaat praten met alle betrokken partijen om hier iets aan te doen. De VVD hoort namelijk verhalen van mensen over hoe het gaat bij behandeling op de HAP, laat de fractie vandaag weten in vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

,,Indien een inwoner van Roermond zich met hartklachten of een beenbreuk tot de HAP wendt, volgt daarna het opgehaald worden door een ambulance die diegene vanuit de HAP naar de overkant van de straat naar de SEH zal brengen. Kosten ca 600 euro’’, aldus de VVD-raadsleden Ernest Oele, Michiel Huurdeman en Bart Lickfeld. ,,Een inwoner moest het in de HAP afgenomen bloed zelf even bezorgen in het ziekenhuis.’’

Het Laurentius ziekenhuis heeft bij de nieuwbouwplannen rekening gehouden met de bouw van een wat genoemd wordt ,,spoedplein’’. Daarin zouden ziekenhuis, HAP en ambulancedienst moeten samenwerken. Maar de huisartsenvereniging heeft daar geen trek in. ,,Vanuit patiëntenbelangenorganisaties, zorgverzekeraars en het ziekenhuis ligt de uitdrukkelijke wens tot het vestigen van de HAP op het spoedplein’’, aldus de VVD.
Voor de liberale raadsleden is het duidelijk dat de HAP in de spoedpost thuishoort, al was het maar voor het gemak van de patiënt. De fractie vraagt de verantwoordelijke wethouder om met de huisartsen rond de tafel te gaan zitten om tot een heroverweging van hun besluit te komen.
NI Laurentius