Opvang slachtoffers kettingbotsingen A58 op congres NVSHV

Aan het programma van het NVSHV-congres op vrijdag 14 november is een presentatie toegevoegd. Onder de titel ‘Een mistige start …’ vertellen Christian Janse en Wim Goudswaard van het Adimiraal de Ruyter Ziekenhuis over de opvang van de slachtoffers van de kettingbotsingen op de A58 op 16 september.Zij hebben het gevoel ‘een bijzondere situatie te hebben meegemaakt’. In deze presentatie aandacht voor:

  • de binnenkomst van de melding
  • social media/ nieuwsrubrieken op internet
  • verloop: slachtoffers in aantal en ernst
  • inzet ZiROP

Inschrijven voor het congres kan via de NVSHV-site.